- Roof for you - Tak för dig - din takpartner -


Taktegelpannor sortiment
Vittinge Taktegelfabrik, MONIER, Sverige

Vittinge  T11Taktegel
Vittinge Taktegel T13


Nortegl,Norge

Nortegl falsad 1-kupig


Rander Tegl, Tyskland

Taktegel Nova Glaserad
Taktegel Nortegl Glaserad
nova taktegel
Rander RT745 Ädel-Engoberad dubbelfalsad
Rander RT710 Glaserad dubbelfalsad
Rander RT715 Ädel engoberad dubbelfalsad
Rander RT750 Svart Glaserad dubbelfalsad
Höjslev RT 1-kupig Blådämpad ofalsad
Rander RT756 Svart Matt Glaserad dubbelfalsad
Höjslev RT801 Röd 1-kupig ofalsad
Höjslev RT804 Röd 2-kupig ofalsad
Laumans RT844 1-kupig Idealengoberad falsad
Höjslev RT812 1-kupig LT6 Blådämpad
HöjslevRT809 1-kupig Röd falsad
Höjslev RT808 K21 Röd Falsad

Takläggning

Takläggning är ett krävande arbete och kan vara lite klurigt om man är osäker på vad som skall göras. ? Passa på att nyttja det fördelaktiga ROT-avdraget med möjlighet till skattelättnad mostvarande halva arbetskostnaden för taket, genom att anlita en duktig takläggare som kan vägleda dig och undvika framtida problem och fällor som t.ex:

Vilka alternativ har du? Vilket material har bäst livslängd ? Vilket material är billigast? Vilket materialval är den bästa investeringen för ditt hus? Hur skall jag få rätt vattenavrinning? Behövs taksäkerhet ?Val av byggställning? När tillåter vädret renovering?

Frågorna är många och svaren blir ännu fler om du frågar vänner och bekanta. Vi på ROOF4U vet vad som gäller, Vi har över 30 års erfarenhet av takläggningar och kan de olika begränsningar som de olika taklösningarna har.


Copyright by ROOF4U

Plåttak